Follow

Đây là 1 trong những hình thức lừa đảo phổ biến khi mua hàng trên eBay. Người bán sẽ tạo ra danh sách sản phẩm, hàng hóa để bán như bình thường. Khi bạn đặt hàng, người bán sẽ gửi đúng món hàng đến địa chỉ của bạn, nhưng lại ghi sai tên người gửi hàng. Điều này sẽ khiến bạn nghĩ rằng ai đó đã gửi nhầm hàng cho mình và trả lại hàng hóa đó. folkd.com/user/muahangebay

Sign in to participate in the conversation
Red Liberal

Redliberal.com es una instancia de Mastodon para los liberales hispanohablantes