Follow

Tại eBay, người bán và người mua có thể tự do trao đổi, mua bán hàng hóa, thống nhất hình thức giao hàng, thanh toán mà không cần có sự can thiệp của eBay. Do đó, nếu bạn muốn mua hàng eBay chất lượng, giá rẻ thì bạn cũng có thể trả giá trực tiếp với người bán để có mức giá ưng ý nhất. twitter.com/TrungThanh0592

Sign in to participate in the conversation
Red Liberal

Redliberal.com es una instancia de Mastodon para los liberales hispanohablantes