Giới thiệu: Song hành cùng những công trình nhà chùa, từ đền và tư gia, đồ thờ Hải Minh hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị kinh doanh và sản xuất các loại đồ thờ phục vụ.
Hastags, tag:
Địa chỉ: Xóm 9 Liên Minh, Xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định
Phone: 0988698292
Website: dothohaiminh.com/
twitter: twitter.com/dothohaiminh
pinterest.com/dothohaiminh/
stocktwits.com/dothohaiminh
500px.com/p/dothohaiminh
youtube.com/channel/UCjcoO2ZJp
dothohaiminh.tumblr.com/
goodreads.com/dothohaiminh

Red Liberal

Redliberal.com es una instancia de Mastodon para los liberales hispanohablantes